Při koupi nemovitosti prověření technického i právního stavu nemovitosti, posouzení reálné kupní ceny nemovitosti a vyjednání nejlepší možné ceny a smluvních podmínek.