Oponentura u návrhů smluvních dokumentů a doporučení změny jejich textace k vyjednání nejlepších smluvních podmínek v souladu s principem vyváženosti smluv, příp. obstarání návrhů smluv od advokátů.