Kontrola RK

Analýza vývoje a průběhu spolupráce s realitní kanceláří v případech, kdy se dlouhodobě nedaří vaší nemovitost prodat, vč. doporučení optimálního řešení a postupu při prodeji vaší...

Doporučení postupů

Doporučení postupu a dokladů pro řádné předání a převzetí nemovitosti mezi prodávajícím...

Analýza prodeje

Analýza dosavadního průběhu nabídky prodeje vaší nemovitosti v případech, kdy se vám dlouhodobě nedaří nemovitost prodat, s doporučením optimálního řešení a postupu při prodeji vaší...

Úprava smluv

Oponentura u návrhů smluvních dokumentů a doporučení změny jejich textace k vyjednání nejlepších smluvních podmínek v souladu s principem vyváženosti smluv, příp. obstarání návrhů smluv od...

Uzavírání smluv

Doporučení pro uzavírání příslušných smluv s vážnými zájemci o koupi vaší nemovitosti, vč. doporučení způsobů úhrady kupní ceny...