Zpracování údajů 

Odesláním nabídky, poptávky či dotazu potvrzuji, že vyplněné osobní údaje jsou správné a týkají se mé osoby. Souhlasím s tím, že tyto osobní údaje budou zpracovány za účelem následné komunikace. Souhlas uděluji v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a to výhradně pro společnost Deny s. r.o. se sídlem Imrychova 879/17 Praha 4, IČ 256 31 969 . Souhlas uděluji na dobu neurčitou. Společnost Deny s.r.o. není oprávněna použít tyto osobní údaje za žádným jiným, než výše uvedeným účelem. Udělený souhlas mohu kdykoliv odvolat příp. sdělené osobní údaje změnit či opravit, a to jakoukoliv prokazatelnou formou.